Privacyverklaring

Schoonheidssalon Vanessa, gevestigd aan Zuiderkruis 24, 2665WS te Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Aangeraden wordt deze zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens:
info@salonvanessa.nl
Zuiderkruis 24
2665WS te Bleiswijk
tel.nr. 010-4184841

Vanessa Jeremiasse is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Vanessa.

Gebruik persoonsgegevens
Schoonheidssalon Vanessa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidstoestand (om een zo goed mogelijke dienst te leveren, kan er naar je gezondheid gevraagd worden).

Minderjarigen
Schoonheidssalon Vanessa heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat het echter niet te controleren is of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, is het advies aan ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Schoonheidssalon Vanessa verwerkt jouw persoonsgegevens afhankelijk van de af te nemen diensten, voor de volgende doelen:
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen of d.m.v. andere persoonlijke communicatiemiddelen te bereiken indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Voor het door jou gevraagde advies met de door jou aan haar toevertrouwde informatie via het bericht dat jij aan haar verzend.

Geautomatiseerde besluitvorming en bewaren
Schoonheidssalon Vanessa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Vanessa) tussen zit. Schoonheidssalon Vanessa gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CosmeticiĆ«nne Administration, hier in worden gegevens genoteerd die van belang zijn om een volgende dienst correct uit te voeren. Deze gegevens worden niet online opgeslagen en zijn beveiligd d.m.v. een code.

Schoonheidssalon Vanessa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle door jou verstrekte persoonsgegevens bewaart zij zolang als je klant bent of tot je haar vraagt die gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Vanessa verstrekt gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Schoonheidssalon Vanessa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die aan jouw persoonsgegevens gekoppeld worden, enkel in de social media buttons zal er een cookie worden geplaatst door desbetreffende.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Vanessa. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salonvanessa.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht er toch een klacht zijn over de verwerking van je persoonsgegevens nadat je deze gemeld hebt bij Schoonheidssalon Vanessa, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
Schoonheidssalon Vanessa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op.